telefon       251  622  977

 

 

 

                                                   mail            mudr.pavla.liskova@seznam.cz