Tiskopisy  vyžadované  zákonem od 1.4.2012

 

           Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

           Souhlas / nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb

           Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

           Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb